Posetom ili kupovinom na Internet prodavnici www.tehnoalatcacak.rs prihvatate Uslove kupovine koji s navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koje primenjujemo.
www.tehnoalatcacak.rs zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.

Kada posetite www.tehnoalatcacak.rs ili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Naša komunikacija prema Vama će biti putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu.

„TEHNOALAT“ d.o.o. Čačak se obavezuje da će čuvati privatnost svih kupaca. Prikupljamo samo osnovne podatke o kupcima/korisnicima neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla. Svi zaposleni Internet
prodavnice www.tehnoalatcacak.rs odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Sadržaj prikazan na ovom sajtu je „TEHNOALAT“ d.o.o. Čačak i ne može se koristiti bez prethodne saglasnosti „TEHNOALAT“ d.o.o. Čačak.

Ukoliko koristite www.tehnoalatcacak.rs odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na sajtu. Maloletnici mogu koristiti www.tehnoalatcacak.rs uz nadzor roditelja ili staratelja. „TEHNOALAT“ d.o.o. Čačak zadržava pravo da odbije pružanje usluga, ukine nalog ili otkaže porudžbinu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi kupovine.

Online prodavnica www.tehnoalatcacak.rs radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema, sajt može biti kraći vremenski period nedostupan o čemu ćete biti obavešteni.

„TEHNOALAT“ d.o.o. Čačak zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta. Posetioci www.tehnoalatcacak.rs nemaju pravo da jednostrano menjaju Uslove kupovine.

www.tehnoalatcacak.rs je internet prodavnica koja posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i svim ostalim važećim zakonima i propisima u Republici Srbiji.

Naručivanje

Za naručivanje proizvoda iz ponude Internet prodavnice potrebno je da ispratite sledeće korake:

 1. Registracija
 2. Pronalaženje proizvoda koji želite da kupite
 3. Pregled Korpe
 4. Unos podataka o naručiocu i mestu isporuke
 5. Način dostave
 6. Cena
 7. Izbor načina plaćanja
 8. Pregled, potvrda i praćenje narudžbenice

Registracija
Registracija se obavlja samo jednom, a svaki sledeći put će sistem automatski prepoznati Vaš nalog. Registracija je besplatna i se obavlja izborom opcije “Registracija”. Potrebno je da navedete svoju email adresu nakon čega će Vam na nju biti poslata automatska poruka koja sadrži Vašu lozinku. Zatim, na prikazanoj stranici unesite lozinku i potvrdite
unos kllikom na odgovarajuće dugme.
Ukoliko želite, sa sajta se u svakom trenutku možete odjaviti izborom opcije “Odjava”. Ponovnu prijavu na sajt možete obaviti izborom opcije “Prijava” i navođenjem svoje email adrese i dodeljene lozinke.

Pronalaženje proizvoda koji želite da kupite
Proizvodi su organizovani po kategorijama. Kada pronađete proizvod koji želite da kupite, izaberite dugme “Stavi u korpu”

Pregled korpe
Kada ste završili sa stavljanjem proizvoda u korpu i želite da ih naručite, izaberite opciju Korpa”. Ako ste se predomislili u vezi nekog od proizvoda, proizvod možete izbaciti iz korpe.

Unos podataka o naručiocu i mestu isporuke
Potrebno je navesti podatke o naručiocu i adresu gde je potrebno paket isporučiti.Podaci o mestu isporuke su podaci gde želite da pošaljemo pošiljku i zbog toga Vas molimo da sve podatke navedete što preciznije kako bi Vas kuriri koji uručuju pošiljke što lakše pronašli. U slučaju neispravno unetih podataka, može doći do vraćanja Vaše pošiljke i sporije isporuke.

Način dostave
Vaša pošiljka će biti poslata kurirskom službom AKS.

Cena
Sve cene proizvoda koje su prikazane na sajtu su u dinarskoj valuti (RSD) sa
uračunatim PDV-om.

Proizvodi se naplaćuju po cenama koje važe na dan naručivanja i objavljenim na internet stranicama. Cene, uslovi plaćanja i akcijske ponude važe isključivo u trenutku plaćanja i mogu se promeniti bez prethodne najave. Prodavac će nastojati da cene navedene u narudžbini budu tačne, međutim može doći do greške. U slučaju da se cena proizvoda promeni za vreme obrade narudžbine, ili cena na internet stranicama iz bilo kojeg drugog razloga ne bude odgovarala stvarnoj ceni proizvoda ili usluge, prodavac će omogućiti Kupcu da odustane od kupovine odnosno da potvrdi novu
promenjenu cenu. Cene proizvoda su jasno istaknute na sajtu Prodavca. Prodavac zadržava pravo promene
cena bez prethodnog obaveštavanja, kao i pravo dodavanja ili povlačenja iz ponude bilo
kog artikla u svakom trenutku.

Izbor načina plaćanja
www.tehnoalatcacak.rs podržava sledeće načine plaćanja:

 • plaćanje pouzećem
 • uplatom na šalteru banke ili pošte

Pregled, potvrda i praćenje narudžbenice
Pre nego što potvrdite porudžbenicu, možete još jednom pogledati sve njene detalje. Ukoliko se slažete sa njom izaberite opciju “Potvrdi” čime je ona kreirana. U roku od 1 (jednog) radnog dana na registracioni email Vam se šalje pregled porudžbenice, potvrda da li je traženi artikal dostupan (na stanju) i uputstvo za plaćanje. Ostavlja Vam se rok od 1 (jednog) radnog dana, kako biste slanjem email-a potvrdili porudžbenicu ili odustali od iste.

Plaćanje

www.tehnoalatcacak.rs podržava sledeće načine plaćanja:

 • plaćanje pouzećem – plaćanje pouzećem podrazumeva plaćanje narudžbenice kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se vrši isključivo gotovinom.
 • uplatnicom na šalteru banke ili pošte – ovaj način plaćanja podrazumeva da nakon potvrde narudžbenice na šalteru banke ili pošte izvršite uplatu iznosa sa narudžbenice na naš račun.
  Plaćanje se vrši isključivo u dinarima (RSD). Na sve cene uračunat je PDV. Svi detalji kako da popunite uplatnicu biće vam automatski poslati na email nakon što potvrdite narudžbenicu. Ukoliko ne izvršite plaćanje po narudžbenici u roku od 7 dana od dana njenog kreiranja,
  ista će biti stornirana i obrisana. Nakon isteka perioda od 7 dana plaćanje po toj narudžbenici nije moguće, ali možete napraviti novu narudžbenicu i izvršiti uplatu po njoj.

Dostava

Dostavu pošiljki vrši kurirska služba i moguća je samo na teritoriji Srbije. Troškovi dostave se naplaćuju po važećem cenovniku AKS kurirske službe koji se nalazi na linku http://www.aks.rs/cenovnik/. Troškove dostave plaćate zajedno sa proizvodima, tako da je prilikom preuzimanja pošiljke potrebno samo potpisati adresnicu. U slučaju plaćanja pouzećem, plaćanje narudžbenice vršite kuriru prilikom preuzimanja pošiljke.
Prilikom dostavljanja robe Kupcu će biti dostavljen i jedan primerak računa, koji istovremeno predstavlja Ugovor o kupoprodaji robe. Ugovor o kupoprodaji se zaključuje na srpskom jeziku.
Okvirno vreme za koje će vam pošiljka biti uručena je 5 (pet) radnih dana.
Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Prodavac u skladu sa ovim ugovorom.
Pod štetom se podrazumeva oštedenje na robi, kao i troškovi koje Prodavac ima zbog propuštanja Kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično.

Saobraznost robe i nedostaci

Prilikom prijema robe pregledajte robu i proverite njenu saobraznost sa naručenom, i istaknite postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom.
Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na kupca, prodavac odgovara u roku od dve godine od predaje stvari, s tim što se pretpostavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska rizika na kupca, ako se pokažu u roku kraćem od šest meseci od dana prijema robe, čime se ne isključuje pravo prodavca da dokazuje suprotno.
Momenat prelaska rizika sa prodavca na kupca je momenat predaje robe kupcu, ovlašćenom licu kururske službe ili licu koje je kupac ovlastio za prijem robe u njegovo ime.
U slučaju postojanja nedostataka za koje prodavac odgovara, na prava kupca i postupak ostvarivanja prava primenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača, osim ako je u skladu sa ovim zakonom ugovoreno drugačije.

Jednostrani raskid Ugovora

Troškove vraćanja robe i novca snosite samostalno, sem u slučajevima kada dobijete neispravan ili pogrešan artikal. Obavezno proverite sastav paketa pre preuzimanja robe od kurirske službe!
Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju. U suprotnom nećemo primiti paket. Imate pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, bez obzira na razloge, u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u vašu državinu ili državinu lica koje ste Vi ovlastili za prijem robe.
Na našem sajtu imate Obrazac za odustajanje od kupovine. U slučaju odustanka, dužni ste da vratite primljenu robu, bez drugih obaveza povodom raskida ugovora, izuzev samih troškova vraćanja. Mi ćemo Vam vratiti primljeni novac bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana raskida ugovora.
Danom raskida ugovora smatra se dan kada nam je saopštena izjava o raskidu.
Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora bez opravdanih razloga u sučajevima predviđenim članom 37. Zakona o zaštiti potrošača.

Reklamacije

Pored reklamacije radi ostvarenja prava po osnovu saobraznosti, možete izjaviti reklamaciju i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.
Reklamaciju možete izjaviti:

 • pisanim putem,
 • elektronskim putem

uz dostavu dokaza o kupovini i proizvoda – robe koju reklamira.
Elektronskim putem ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
Odgovor na reklamaciju ćete dobiti elektronskim putem odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.
Potrošač je u skladu sa čl.55.stav 10. Zakona o zaštiti potrošača, dužan da se izjasni na Odgovor prodavca na reklamaciju i to u roku od 3 (tri) dana počev od dana prijema Odgovora prodavca, dostavljanjem odgovora na e- mail adresu prodavca:  tehnoalat032@gmail.com.
Ukoliko se potrošač ne izjasni u napred navedenom roku, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca.
Rok za rešavanje o preklamaciji ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.
Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Ukoliko niste u mogućnosti da nam dostavite ambalažu robe, to ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Obaveštenje potrošačima na osnovu čl. 51. i 55. Zakona o zaštiti potrošača

Preuzmite obrazac za reklamaciju robe

Preuzmite obrazac za zamenu robe